مجلاتاندیشه علامه طباطبایی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: محمد شعبانپور

سردبیر: صالح حسن زاده

مدیر داخلی: مریم پرویزی

هیئت تحریریه: منصور پهلوان، محمدکاظم شاکر، عباسعلی وفایی، مهدی ایزدی، صالح حسن زاده، جعفر نکونام، احمدعلی‌حیدری، محمود کریمی، محمدجواد جاوید، ‌سید خلیل‌باستان، عباس اشرفی، محمد شعبانپور

تلفن:88683705(021)     

وب سایت: http://tat.atu.ac.ir

پست الکترونیک: sa.hasanzadeh@yahoo.com


آرشیو نشریه: