مجلاتقضاوت


 


دوره انتشار: ماهنامه
صاحب امتیاز: معاونت آموزش دادگستری استان تهران

نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، نرسیده به خیابان مطهری، نبش کوچه 17 پلاک 140. 

تلفن : 3-88326701(021 فکس : 88326700(021)

وب سایت:http://www.ghazavat.com

پست الکترونیک: education.tehran@yahoo.comآرشیو نشریه: