مجلاتدانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات شورای نگهبان

مدیر مسئول: عباسعلی کدخدایی

سردبیر: سیامک ره پیک

مدیر اجرایی: سید مهدی سیدی

هیئت تحریریه: محسن اسماعیلی، فیروز اصلانی، غلامحسین الهام، محمدجواد جاوید، سیدمحمد حسینی، ولی رستمی، سیامک ره پیک، محمدحسن صادقی مقدم، عباسعلی کدخدایی، حسین مهرپور

نشانی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، کوچه خسرو، روبروی مسجد الرحمن، پلاک 12

تلفن: 88325045(021)

وب سایت:  http://www.shora-gc.ir

پست الکترونیک: ab.sh.ny@gmail.com


آرشیو نشریه: