مجلاتتاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز:  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها - دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم کلانتری

سردبیر: دکتر فاطمه جان احمدی

نشانی: قم، خیابان شهدا، روبروی بانک سپه، شماره 723، صندوق پستی: 6173-37155   

تلفن: 37840204(025)  فاکس: 37747240(025)

وبسایت: http://maaref.ac.ir 
پست الکترونیک: tarikh@maaref.ac.ir


آرشیو نشریه: