مجلاتمطالعات تاریخ اسلام


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکدة تاریخ اسلام

مدیر مسئول: سید هادی خامنه ای

سردبیر: مهدی محقق

مدیر اجرایی: لیلا اشرفی

هیئت تحریریه: شادروان صادق آیینه وند، ابوالقاسم اجتهادی، احسان اشراقی، محمدتقی امامی، ابراهیم بیضون، احمدرضا خضری، غلامحسین زرگری نژاد،  حسین قره چانلو، محمدحسن گنجی، فتح الله مجتبایی، مهدی محقق، حسین مفتخری

نشانی: تهران - خیابان شهید عباسپور - خیابان رستگاران - کوچة شهروز شرقی - شماره 9

تلفن: 3-88676861(021)      فکس: 88676860(021)

وب سایت: www.pte.ac.ir

پست الکترونیک: faslnameh@pte.ac.ir


آرشیو نشریه: