مجلاتحوزه و دانشگاه


 


درجه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدیر مسئول: علیرضا اعرافی

سردبیر: سید محمد تقی موحد ابطحی

مدیر داخلی: عنایت الله خزاعلی

هیئت علمی: غلامعلی افروز(استاد روانشناسی)، علی محمد برادران رفیعی(استادیار روان شناسی)، محمد جعفر پاک سرشت(استاد علوم تربیتی)، سید علی اکبر حسینی سروری (استاد علوم تربیتی)، پریرخ دادستان(استاد روانشناسی)، پرویز داودی(دانشیار)، احمد رجب زاده (دانشیار جامعه شناسی)، بهرام محسن پور(دانشیار علوم تربیتی)، حسن آقا نظری(استادیار)

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، صندوق پستی: 3151- 37185 تهران، انقلاب، نبش کوچه اسکو، پلاک6،

تلفن: 6460935(021) و 2936670(0251)  فکس: 6640936(021) و 2936042(0251)

وب سایت:  www.hawzeh.com

نشانی الکترونیک:  magazine@hawzeh.com


آرشیو نشریه: