مجلاترهنامه پژوهش


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی حوزه علمیه

مدیر مسئول: سید علی عماد

سردبیر: علی اصغر سهرابی

مدیر اجرایی: رضا ثانی

هیئت تحریریه: امیر غلامی، مهدی محقق فر، علی اصغر سهرابی، سیدعلی رضایی، میثم حدادی، هادی قهار، سعید هلالیان

نشانی: قم، بلوار 45 متری صدوق، خیابان حافظ، پلاک 171

تلفن: 09127186200     فکس: 32935928(025)

وب سایت: http://rahnameh.ir/

پست الکترونیک: rahnameh@yahoo.com 


آرشیو نشریه: