مجلاتراهبرد اجتماعی فرهنگی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی

مدیر مسئول: دکتر علی اکبر ولایتی

سردبیر: دکتر مهرداد نوابخش

مدیر داخلی: فرناز سربندی

هیئت تحریریه: تقی آزاد ارمکی، سوسن باستانی، ابراهیم حاجیانی، علی ربیعی، محمد زاهدی، حسین سراج زاده، سید یعقوب موسوی، حمید عبداللهیان، مسعود کوثری، محمدباقر نوبخت حقیقی، علی یوسفی

نشانی: تهران، روبه روی بوستان نیاوران، پلاک802  

تلفن: 22802525(021)    فکس: 22804622(021)

پست الکترونیک: rahmag@csr.ir


آرشیو نشریه: