مجلاتمطالعات اجتماعی ایران


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن جامعه شناسی ایران 

مدیر مسئول: محمدامین قانعی‌راد

 سردبیر: سوسن باستانی

مدیر اجرایی :  اعظم فلاح

هیات تحریریه: حسین پرویز اجلالی، شیرین احمدنیا، فرهنگ ارشاد، حمید انصاری، محمد تقی ایمان،سوسن باستانی، حمیدرضا جلایی پور، سید حسین سراج زاده، علیرضا شجاعی زند، خدیجه سفیری، سهیلا صادقی فسایی، نعمت ا... فاضلی، ناصر فکوهی، محمد امین قانعی راد، مسعود گلچین، سعید معیدفر، محمد میرزایی

نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جامعه شناسی ایران

تلفن:88631891(021) فکس: 88004742(021)

وب سایت:  http://jss-isa.ir/

پست الکترونیک: isa@isa.org.ir

 


آرشیو نشریه: