مجلاتجامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران


این نشریه تا شماره سوم با نام تحقیقات علوم اجتماعی ایران منتشر شده است.


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز افکار‌سنجی دانشجویان ایران

مدیر مسئول: محمد آقاسی

 سردبیر: دکتر عبدالحسین کلانتری

مدیر داخلی: حدیث میرزامحمدی

هیات تحریریه: حسام‌الدین آشنا، محمدتقی ایمان، محمدرضا جوادی یگانه، ابراهیم حاجیانی، محمدسعید ذکائی، سید حسین سراج‌زاده، محمدجلال عباسی، مهدی فیض، علی منتظری، سعید معیدفر، سید ضیاء هاشمی

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی،خیابان شهدای ژاندارمری، بین فخر‌رازی و دانشگاه، شماره 72، طبقه همکف، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)

تلفکس: 22-664870180 (021)

نشانی الکترونیک: www.ispa.ir

پست الکترونی: sisp@ispa.ir


آرشیو نشریه: