مجلاتایران پاک


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر

مدیر مسئول: فرزین رحیم نظری

 سردبیر: شهریار عباسی

نشانی: تهران، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان 12، شماره 32، طبقه چهارم

تلفن:22901200(021) فکس: 22901201(021)

وب سایت:  http://www.dchq.ir/

پست الکترونیک:  iranpak@dchq.ir


آرشیو نشریه: