مجلاتپژوهش های ارتباطی


علوم انسانی ـ ارتباطات


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
مدیر مسئول: دکتر علی اصغر غلامرضا
سردبیر: دکتر اسماعیل سعدی پور(بیابانگرد)
مدیر اجرایی: زهرا نوین

نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان هتل استقلال، ساختمان اداری جام جم، طبقه دوم، مرکز تحقیقات، کد پستی:1999713111 . صندوق پستی: تهران، 4748-19395

تلفن: 22013734 (021)   فکس: 22013734 (021) 

وب سایت:  www.rcirib.ir/sanjesh 
پست الکترونیک:  managm@irib.ir  


آرشیو نشریه: