مجلاتفرهنگ مردم ایران


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول: علیرضا پویا

 سردبیر: عبد الرحمان حسنی فر

مدیر اجرایی : مهرزاد پزش پور

هیات تحریریه: عبدالرحمان حسنی فر،محمد رضا رضایی بایندر و اصغر شعاع

نشانی: تهران-نیاوران،جمال‌آباد،کوچه پیروز شفیعی،ساختمان واحد فرهنگ مردم صندوق پستی 4748-19395 

تلفن: 22826834 و 22827865(021) نمابر: 22821744(021)

وب سایت:  http://rcirib.ir

پست الکترونیک: folklore@irib.ir


آرشیو نشریه: