مجلاتآموزش عالی ایران


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: انجمن آموزش عالی ایران 
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم صالحی عمران
سردبیر: دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی
هیئت تحریریه: دکتر حمید رضا آراسته، دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر محمود شارع پور، دکتر ابراهیم صالحی عمران، دکتر نعمت الله عزیزی، دکتر محمد امین قانعی راد، دکتر گلنار مهران، دکتر مرتضی منادی، دکتر یدالله مهرعلی زاده، دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی

نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان شهید عضدی، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 221، انجمن آموزش عالی ایران .

تلفن: 81032234 (021)   فکس: 81032200 (021)

وب سایت:  www.ihej.ir
پست الکترونیک:  info@ihej.ir


آرشیو نشریه: