مجلاتتازه های جهان بیمه


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

مدیر مسئول: دکتر نادر مظلومی 

سردبیر: دکتر علیرضا دقیقی اصلی 

مدیر داخلی: ناهید دوستی 

نشانی: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، شماره 43، کدپستی 1998758513 

تلفن:22066063و22084084(021)     فکس: 22066065(021)

وب سایت: http://www.irc.ac.ir

پست الکترونیک: tazeha@irc.ac.ir 


آرشیو نشریه: