مجلاتسیاست های راهبردی و کلان


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

مدیر مسئول: دکتر داوود دانش‌جعفری

سردبیر: دکتر حسین علایی

جانشین سردبیر: دکتر محمدحسین کریم

مدیر اجرایی: حسین عربی

هیات علمی: دکتر حسین علایی (دانشیار دانشگاه امام حسین)، دکتر محمدحسین کریم (دانشیار دانشگاه علوم اقتصادی)، دکتر محمد ابویی اردکانی (دانشیار دانشگاه تهران)، دکتر حسن افراخته (استاد دانشگاه خوارزمی)، دکتر احمد اکبری (استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان)، دکتر جمشید پژویان (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر مصیب پهلوانی (دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان)، دکتر محمد‌جعفر حبیب‌زاده (استاد دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر محمد‌رضا دهشیری (استادیار دانشکده روابط خارجی وزارت امور خارجه)، دکتر ابراهیم عباسی (دانشیار دانشگاه الزهرا)، دکتر مرتضی عزتی (استادیار دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر سعید فراهانی فرد (دانشیار دانشگاه علوم اقتصادی)، دکتر آرین قلی پور (دانشیار دانشگاه تهران)، دکتر علیرضا کرباسی (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر غلامرضا معمار زاده (دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر نادر مهرگان (دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان)

نشانی: تهران، خیابان میرداماد، خیابان نفت شمالی، نبش کوچه چهارم، پلاک 10، طبقه دوم، کمیسیون نظارت

تلفن: 22258906

وبسایت:  http://www.jmsp.ir

پست الکترونیکی: nezarat@maslahat.ir


آرشیو نشریه: