مجلاتزریبار


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: عادل محمدپور 

مدیر مسئول: عادل محمدپور 

سردبیر: مسعود بیننده 

هیئت تحریریه: حمزه محمدی، علی دلاویز، مسعود بیننده، عادل محمدپور 

نشانی: مریوان، خیابان مرکز بهداشت روبروی کمیته امداد کوچه آزادگان 1 پلاک 9 

تلفکس: 3300846،3301345(0875)

پست الکترونیک: adel_gov_zrebar88@yahoo.com 


آرشیو نشریه: