مجلاتشهرداریها


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

مدیر مسئول: حمیدرضا ارشادمنش 

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، نبش کوچه میر، پلاک 1182، کدپستی : 1418733516 

تلفن:85-63901283(021)     فکس: 66428089(021)

پست الکترونیک: shahrdariha91@yahoo.com

 

 


آرشیو نشریه: