مجلاترهیافت انقلاب اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر عبدالمطلب عبداله 

مدیر مسئول: دکتر عبدالمطلب عبداله 

سردبیر: سید جلال دهقانی فیروزآبادی 

مدیر اجرایی: مهرداد آبرومندی 

هیئت تحریریه: ابراهیم برزگر، اصغر افتخاری، شجاع احمدوند، حسن بشیر، ناصر جمالزاده، غلامرضا خواجه سروی، کاووس سیدامامی، حمیدرضا ملک محمدی، علی مرشدی زاد 

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهدای ژاندارمری، شماره96، طبقه دوم شرقی، نشر و پخش شولا 

تلفن:66482285(021)     

وب سایت: http://www.rahyaft.info

پست الکترونیک: abdollah_ab@yahoo.com 


آرشیو نشریه: