مجلاتفرهنگ ایلام


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام

مدیر مسئول: علی محمد‌نیاکان

سردبیر: دکتر محمد علی‌اکبری

هیئت تحریریه: غلامحسین کریمی‌دوستان، محمد حسین کشاورز، بهرام محسن‌پور، یدالله مهرعلیزاده، مهدی اکبرنژاد، جهانشاه محمد‌زاده، سعید ملکی، مریم تفرجی یگانه، جواد رحیمی مقدم، علی حسن سهراب نژاد، احمد شوهانی، حشمت‌الله عسگری، ابراهیم مرادی، علی موسی‌نژاد

وب سایت: http://farhangeilam.ir


آرشیو نشریه: