مجلاتآزما


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: ندا عابد 

مدیر مسئول: ندا عابد 

سردبیر: هوشنگ اعلم 

نشانی: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، کوچه جهانگیر، ساختمان یاس غربی، طبقه چهارم ، واحد 15 

تلفکس:66739224(021)

وب سایت: http://azmaonline.com

پست الکترونیک: azma_m_2002@yahoo.com 


آرشیو نشریه: