مجلاتآدینه


ادب و هنر


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: مسعود پورسیدآقایی 

مدیر مسئول: مسعود پورسیدآقایی 

سردبیر: حسین عمید 

نشانی: تهران، دروازه شمیران ، خیابان هدایت ، کوچه شهید چرمی ، پلاک 29، طبقه همکف . صندوق پستی: تهران، 471/37185 

تلفن: 77639092(021)


آرشیو نشریه: