ترتیب بر اساس: حروف الفباتعداد مجلات
نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۹۳ مورد.
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۱۰۵
 • تعداد شماره ها: ۲۷۱۸
 • تعداد کل مقالات: ۲۳۰۵۳
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 • تعداد مجلات: ۷۷
 • تعداد شماره ها: ۲۵۵۰
 • تعداد کل مقالات: ۲۳۶۶۳
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • تعداد مجلات: ۳۸
 • تعداد شماره ها: ۷۹۰
 • تعداد کل مقالات: ۷۳۵۷
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 • تعداد مجلات: ۳۶
 • تعداد شماره ها: ۱۴۷۹
 • تعداد کل مقالات: ۱۱۱۲۷
دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

 • تعداد مجلات: ۳۲
 • تعداد شماره ها: ۹۱۵
 • تعداد کل مقالات: ۷۲۰۲
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 • تعداد مجلات: ۳۱
 • تعداد شماره ها: ۸۸۶
 • تعداد کل مقالات: ۷۳۲۶
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 • تعداد مجلات: ۲۷
 • تعداد شماره ها: ۶۱۶
 • تعداد کل مقالات: ۵۱۶۷
جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه

 • تعداد مجلات: ۲۵
 • تعداد شماره ها: ۳۵۶
 • تعداد کل مقالات: ۲۴۸۳
دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان

 • تعداد مجلات: ۲۳
 • تعداد شماره ها: ۲۳۷
 • تعداد کل مقالات: ۱۶۶۵
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • تعداد مجلات: ۲۲
 • تعداد شماره ها: ۶۷۹
 • تعداد کل مقالات: ۵۴۲۵
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

 • تعداد مجلات: ۲۲
 • تعداد شماره ها: ۸۴۰
 • تعداد کل مقالات: ۶۸۳۷
دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۵۱۲
 • تعداد کل مقالات: ۳۹۲۹
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۸۶۳
 • تعداد کل مقالات: ۶۲۷۵
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 • تعداد مجلات: ۱۷
 • تعداد شماره ها: ۴۵۶
 • تعداد کل مقالات: ۳۹۹۸
دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۶۷۳
 • تعداد کل مقالات: ۵۱۹۶
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۵۶۰
 • تعداد کل مقالات: ۵۱۴۶
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تعداد مجلات: ۱۲
 • تعداد شماره ها: ۴۲۳
 • تعداد کل مقالات: ۴۰۷۲
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۱۶۰
 • تعداد کل مقالات: ۱۹۹۱
دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۳۱۹
 • تعداد کل مقالات: ۲۲۴۸
دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۳۷۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۹۲۵
دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۸۵
 • تعداد کل مقالات: ۶۸۸
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

 • تعداد مجلات: ۹
 • تعداد شماره ها: ۷۹۲
 • تعداد کل مقالات: ۵۲۲۰
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 • تعداد مجلات: ۹
 • تعداد شماره ها: ۴۴۰
 • تعداد کل مقالات: ۳۴۰۲
دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان

 • تعداد مجلات: ۹
 • تعداد شماره ها: ۱۶۰
 • تعداد کل مقالات: ۱۵۰۲