مرتب سازی نتایج بر اساس: حروف الفباتعداد مجلات
نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۸۱ مورد.
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 • تعداد مجلات: ۶۷
 • تعداد شماره ها: ۱۵۷۰
 • تعداد کل مقالات: ۱۳۸۹۱
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۶۲
 • تعداد شماره ها: ۱۰۹۰
 • تعداد کل مقالات: ۸۹۶۹
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • تعداد مجلات: ۳۱
 • تعداد شماره ها: ۴۷۰
 • تعداد کل مقالات: ۳۹۲۳
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۸۴۶
 • تعداد کل مقالات: ۶۰۰۷
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۵۸۱
 • تعداد کل مقالات: ۴۶۳۸
دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۵۶۵
 • تعداد کل مقالات: ۴۵۸۷
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۳۰۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۴۴۸
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۵۵۵
 • تعداد کل مقالات: ۳۹۹۸
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۴۱۷
 • تعداد کل مقالات: ۳۴۵۶
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۲۲۶
 • تعداد کل مقالات: ۱۷۹۵
دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۳۸۷
 • تعداد کل مقالات: ۲۸۲۷
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 • تعداد مجلات: ۱۴
 • تعداد شماره ها: ۲۸۲
 • تعداد کل مقالات: ۲۱۷۵
دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

 • تعداد مجلات: ۱۲
 • تعداد شماره ها: ۳۳۷
 • تعداد کل مقالات: ۲۳۲۴
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۲۸۲
 • تعداد کل مقالات: ۲۴۹۵
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۱۱۱
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۳۱
دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۲۵۳
 • تعداد کل مقالات: ۱۸۶۷
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۳۵۳
 • تعداد کل مقالات: ۲۷۳۱
جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۱۱۳
 • تعداد کل مقالات: ۸۰۵
دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۱۹۸
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۰۷
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۱۸۲
 • تعداد کل مقالات: ۱۷۳۲
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • تعداد مجلات: ۶
 • تعداد شماره ها: ۱۳۰
 • تعداد کل مقالات: ۱۳۰۷
دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 • تعداد مجلات: ۶
 • تعداد شماره ها: ۷۱
 • تعداد کل مقالات: ۴۵۷
وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

 • تعداد مجلات: ۵
 • تعداد شماره ها: ۳۲۳
 • تعداد کل مقالات: ۲۵۲۲
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 • تعداد مجلات: ۵
 • تعداد شماره ها: ۱۷۳
 • تعداد کل مقالات: ۱۱۸۳