پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
تحقیقات فرهنگی ایران

تحقیقات فرهنگی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: تحقیقات فرهنگی ایران سال پانزدهم تابستان 1401 شماره 2 (پیاپی 58)
مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم انسانی
آخرین شماره: مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی دوره چهاردهم پاییز 1401 شماره 4 (پیاپی 56)