دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۳ مورد.
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تاریخ
آخرین شماره: تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال یازدهم بهار 1399 شماره 22
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال نهم بهار و تابستان 1399 شماره 1
جغرافیا و برنامه ریزی

جغرافیا و برنامه ریزی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: جغرافیا و برنامه ریزی سال 24 پاییز 1399 شماره 73
دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه تبریز)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه تبریز)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز 1388 شماره 217
زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: زبان و ادب فارسی سال 72 پاییز و زمستان 1398 شماره 240
علامه

علامه

موضوع: فلسفه و منطق
آخرین شماره: علامه زمستان 1386 شماره 16
فقه و حقوق اسلامی

فقه و حقوق اسلامی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: حقوق
آخرین شماره: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1398 شماره 18
مدیریت کسب و کارهای بین المللی

مدیریت کسب و کارهای بین المللی

موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مدیریت کسب و کارهای بین المللی سال سوم تابستان 1399 شماره 3 (پیاپی 10) ویژه نامه کرونا و کسب و کار
مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی - Journal of English Language Teaching and Learning

مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی - Journal of English Language Teaching and Learning

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: English Language Teaching and Learning. No. 25, Spring & summer 2020
نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق)

نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم بهار 1399 شماره 1
پژوهش زبان و ادبیات فرانسه

پژوهش زبان و ادبیات فرانسه

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
پژوهش های فلسفی

پژوهش های فلسفی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: فلسفه و منطق
آخرین شماره: پژوهش های فلسفی تابستان 1399 شماره 31