دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۵ مورد.
Recherches en Langue et Littérature Françaises (پژوهش زبان و ادبیات فرانسه)

Recherches en Langue et Littérature Françaises (پژوهش زبان و ادبیات فرانسه)

حوزه تخصصی: نشریه علمی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: Recherches en Langue et Littérature Françaises Année 15, No 28, L’hiver Et Le printemps 2021
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تاریخ
آخرین شماره: تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال دوازدهم زمستان 1400 شماره 29
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال دهم پاییز و زمستان 1400 شماره 2
جغرافیا و برنامه ریزی

جغرافیا و برنامه ریزی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: جغرافیا و برنامه ریزی سال 25 زمستان 1400 شماره 78
دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه تبریز)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه تبریز)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز 1388 شماره 217
زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: زبان و ادب فارسی سال 74 پاییز و زمستان 1400 شماره 244
علامه

علامه

موضوع: فلسفه و منطق
آخرین شماره: علامه زمستان 1386 شماره 16
مدیریت کسب و کارهای بین الملل

مدیریت کسب و کارهای بین الملل

حوزه تخصصی: نشریه علمی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مدیریت کسب و کارهای بین المللی سال چهارم زمستان 1400 شماره 4 (پیاپی 16)
مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی - Journal of English Language Teaching and Learning

مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی - Journal of English Language Teaching and Learning

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: English Language Teaching and Learning. No. 28, Fall & Winter 2021
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)

حوزه تخصصی: نشریه علمی
موضوع: حقوق
آخرین شماره: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز 1400 شماره 24
نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق)

نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم زمستان 1400 شماره 4
پژوهش های فلسفی

پژوهش های فلسفی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: فلسفه و منطق
آخرین شماره: پژوهش های فلسفی زمستان 1400 شماره 37