دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۲۶ مورد.
Iranian Distance Education

Iranian Distance Education

موضوع:
آخرین شماره: Iranian Distance Education, Volume 2, Issue 2 - Serial Number 6, Spring 2020
Iranian Journal of Health Psychology

Iranian Journal of Health Psychology

حوزه تخصصی: نشریه علمی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: Iranian Journal of Health Psychology, Volume 4, Issue 4 - Serial Number 10, December 2021
Quran and Religious Enlightenment (قرآن و روشنگری دینی)

Quran and Religious Enlightenment (قرآن و روشنگری دینی)

موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: Quran and Religious Enlightenment, Volume 2, Issue 2 - Serial Number 4, February 2022
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال دهم پاییز 1400 شماره 1
برنامه ریزی توسعه کالبدی

برنامه ریزی توسعه کالبدی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: برنامه ریزی توسعه کالبدی سال ششم پاییز 1400 شماره 3 (پیاپی 23)
بلاغت کاربردی و نقد بلاغی

بلاغت کاربردی و نقد بلاغی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: بلاغت کاربردی و نقد بلاغی سال پنجم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 10)
حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

حوزه تخصصی: نشریه علمی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: حسابداری دولتی سال هشتم بهار و تابستان 1401 شماره 2 (پیاپی 16)
حکمت صدرایی

حکمت صدرایی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: حکمت صدرایی سال نهم بهار و تابستان 1400 شماره 2 (پیاپی 18)
دانش حقوق مدنی

دانش حقوق مدنی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: حقوق
آخرین شماره: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان 1399 شماره 1
دراسات حدیثه فی نهج البلاغه

دراسات حدیثه فی نهج البلاغه

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: دراسات حدیثه فی نهج البلاغه السنه الرابعه خریف و شتاء 1399 (1442ق) العدد 1 (المتوالی 7)
روان شناسی سلامت

روان شناسی سلامت

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: روان شناسی سلامت سال دهم پاییز 1400 شماره 3 (پیاپی 39)
شناخت اجتماعی

شناخت اجتماعی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: شناخت اجتماعی سال دهم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 19)