دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۷۳ مورد.
Advances in Mathematical Finance and Application (AMFA)

Advances in Mathematical Finance and Application (AMFA)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: Advances in Mathematical Finance and Application, Volume 6, Issue 1, Winter 2021
Foreign Language Teaching and Research

Foreign Language Teaching and Research

موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: international Journal of Foreign Language Teaching & Research, Volume 8, Issue 33, Winter 2020
Journal of System Management(JSM)

Journal of System Management(JSM)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: Journal of System Management, Volume 6, Issue 1, spring 2020
Modern Developments in Management and Accounting

Modern Developments in Management and Accounting

موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: Modern Developments in management and Accounting Vol. 1, No. 4, August (2019)
political science

political science

موضوع: علوم سیاسی و روابط بین الملل
آخرین شماره: International Journal of Political Science, Vol 9, No 4, ٌWinter 2019
آمایش محیط (دانشگاه آزاد ملایر)

آمایش محیط (دانشگاه آزاد ملایر)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: آمایش محیط دانشگاه آزاد ملایر تابستان 1390 شماره 13
آموزش و ارزشیابی(علوم تربیتی)

آموزش و ارزشیابی(علوم تربیتی)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: آموزش و ارزشیابی سال سیزدهم تابستان 1399 شماره 50
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی سال شانزدهم تابستان 1399 شماره 59
ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد زمستان 1389 شماره 28
اضاءات نقدیه

اضاءات نقدیه

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: اضاءات نقدیه سال دهم بهار 1399 شماره 37
اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: اندیشه و رفتار سال چهارم بهار 1389 شماره 15
برنامه ریزی منطقه ای (دانشگاه آزاد مرودشت)

برنامه ریزی منطقه ای (دانشگاه آزاد مرودشت)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: برنامه ریزی منطقه ای سال دهم تابستان 1399 شماره 38