دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱۳ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان (مطالعات زنان سابق)

مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان (مطالعات زنان سابق)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مطالعات زنان
آخرین شماره: مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان دوره هجدهم بهار 1399 شماره 1 (پیاپی 62)
مطالعات روانشناختی

مطالعات روانشناختی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: مطالعات روانشناختی دوره شانزدهم بهار 1399 شماره 1
مطالعات زن و خانواده

مطالعات زن و خانواده

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مطالعات زنان
آخرین شماره: مطالعات زن و خانواده دوره هشتم بهار 1399 شماره 1 (پیاپی 16)
پژوهش های تجربی حسابداری

پژوهش های تجربی حسابداری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: پژوهش های تجربی حسابداری سال دهم زمستان 1399 شماره 38