ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۳ تا ۸۴ مورد از کل ۱٬۷۸۷ مورد.
آیین حکمت

آیین حکمت

موضوع: فلسفه و منطق
ناشر: دانشگاه باقرالعلوم (ع)
پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)(نشریه علمی وزارت علوم)

موضوع: تربیت بدنی
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات روان شناسی ورزشی

مطالعات روان شناسی ورزشی(نشریه علمی وزارت علوم)

موضوع: تربیت بدنی
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی(نشریه علمی وزارت علوم)

موضوع: تربیت بدنی
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی(نشریه علمی وزارت علوم)

موضوع: تربیت بدنی
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رفتار حرکتی

رفتار حرکتی(نشریه علمی وزارت علوم)

موضوع: تربیت بدنی
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات طب ورزشی

مطالعات طب ورزشی(نشریه علمی وزارت علوم)

موضوع: تربیت بدنی
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پالایش نتایج جستجو

موضوعات

ناشران

درجه علمی