رشد آموزش زمین شناسی -

رشد آموزش زمین شناسی


 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش  

مدیر مسئول: محمد ناصری  

سردبیر: مصطفی شهرابی  

مدیر داخلی: مریم عابدینی 

هیئت تحریریه: مریم عابدینی، سید علی آقانباتی، محمدحسن بازوبندی، فرخ برزگر، سهیلا بوذری، مریم پیش‌بین، جهانبخش دانشیان، مازیار نظری، مصطفی شهرابی

نشانی: تهران، صندوق پستی 6585/15875 (فصل‌نامه رشد آموزش زمین‌شناسی)

تلفن: 88305862(021)

وب سایت: www.roshdmag.ir 

پست الکترونیک: zaminshenasi@roshdmag.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹