دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران) - علمی-پژوهشی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)

 


توقف انتشار

 

از سال 1386 نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به دو مجله به نام های 1. فصلنامه حقوق 2. فصلنامه سیاست تفکیک شده است.

 

 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

 

دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
مدیر مسئول: سید فضل الله موسوی
سردبیر: عبدالرحمان عالم
مدیر اجرایی: حسین یکتا
هیئت تحریریه: سید داوود آقایی، حمید احمدی، بهرام اخوان کاظمی، ابراهیم برزگر، کیومرث جهانگیر، محمد باقر خرمشاد، جلال درخشه، ابراهیم متقی، محمد رضا مجیدی، منوچهر محمدی، مصطفی ملکوتیان، حسین هرسیج
نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. صندوق پستی: تهران، 6448-14155.
وب سایت: https://jflps.ut.ac.ir

 


آرشیو نشریه:

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۸۴
ناشر: دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۲