فلسفه علم - نشریه علمی (وزارت علوم)

فلسفه علم (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۰
مدیر مسئول: غلامحسین مقدم حیدری
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: غلامحسین مقدم حیدری
مدیر اجرایی: مهدی محمدی
هیئت تحریریه: رضا محمد زاده، حسین کلباسی، عباس یزدانی، حسین کرمی، میر سعید موسوی کریمی، علی اله بداشتی، حمیدرضا ایت اللهی، احمد کتابی، سید بیوک محمدی، علیرضا قائمی نیا، قربان علمی، محمد جواد سلمانپور
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://philosophy.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: philosophys1393@gmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲