پژوهش و برنامه ریزی شهری - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش و برنامه ریزی شهری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
سازمان همکار: انجمن علمی ساختمان های پایدار ایران
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۶ آبان ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضایی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر علی شکور
مدیر داخلی: دکتر علی شمس الدینی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: رضیه محمدی
هیئت تحریریه: دکتر علیرضا استعلاجی، دکتر محمد رضا رضایی، دکتر محمدرحیم رهنما، دکتر کیانوش ذاکرحقیقی، دکتر علی شکور، دکتر مجید شمس، دکتر عطا غفاری گیلانده، دکتر حمید رضا فولادمند، دکتر رسول قربانی، دکتر جمال الدین مهدی نژاد، دکتر میرنجف موسوی، دکتر بهاء الدین نجفی، دکتر حمیدرضا وارثی
آدرس: فارس- مرودشت- کیلومتر 3 بلوار تخت جمشید- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- دفتر مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری
تلفن: ۰۷۱۹۱۳۰۰۰۱۲
وب سایت: https://jupm.marvdasht.iau.ir/
پست الکترونیکی: ali.shamsoddini@yahoo.com
فکس: ۰۷۱۴۳۳۱۱۱۷۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴