پژوهش زبان و ادبیات فرانسه - علمی-پژوهشی

پژوهش زبان و ادبیات فرانسه


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز 

مدیرمسئول: معاونت پژوهشی دانشگاه 

سردبیر: دکتر الله شکر اسدالهی 

مدیر داخلی: محمد محمودی 

هیات تحریریه: دکتر شهناز شاهین، دکتر حسن فروغی، دکتر ژاله کهنمویی پور، دکتر محمدحسین جواری، دکتر حمیدرضا شعیری، دکتر فریده علوی، دکتر مهدی افخمی نیا 

نشانی: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

تلفن: 3392123(0411)     فکس: 3392123(0411)

وب سایت:http://france.tabrizu.ac.ir/

پست الکترونیک: rllf@tabrizu.ac.ir


 آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه تبریز
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶