نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۶۷۶-۵۱۸۷
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۱ تیر ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکترسعید کامیابی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۶۶۹۷-۲۲۵۱
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر علی محمد خورشید دوست
مدیر داخلی: دکتر مجیدکریم پور ریحان
هیئت تحریریه: دکترصدیقه لطفی، دکتر محمد اخباری، دکتر محمدحسن ضیا توانا، دکتر احمد پور احمد، دکتر مجید شمس، دکترعزت اله عزتی، دکتر علی محمد خورشید دوست، دکتر مجید ولی شریعت پناهی
آدرس: استان سمنان : شهرستان گرمسار- میدان شهدای سوسنگرد - خیابان دانشجو-دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- ساختمان پژوهش - طبقه چهارم
تلفن: ۰۲۳۳۴۲۰۵۰۰۹
وب سایت: https://geography.garmsar.iau.ir/
پست الکترونیکی: garmsarmajaleh@gmail.com
کد پستی: ۳۵۸۱۶۳۱۱۶۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱