اقتصاد ایران -

اقتصاد ایران


اقتصادی و مالی بین الملل


دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: دکتر حیدر پوریان 

مدیر مسئول: دکتر حیدر پوریان 

سردبیر: دکتر حیدر پوریان 

مدیر اجرایی: گلاره زندی 

هیئت تحریریه: دکتر بهروز اخلاقی، دکتراحمد روستا، دکتر حبیب الله زنجانی، دکتر منوچهر فرهنگ، دکتر طهماسب مظاهری، دکتر نرسی قربان، دکتر بهاءالدین نجفی، دکتر ابوالقاسم هاشمی 

نشانی: تهران - خیابان استاد مطهری نرسیده به مفتح خیابان قابوسنامه پلاک ۱۰ واحد 3

تلفن: 88345441 ، 88345422(021)

وب سایت www.iraneconomics.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: ماهنامه

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳