مدیریت ورزشی - علمی-پژوهشی

مدیریت ورزشی


این نشریه تا سال 1388 با نام نشریه حرکت منتشر شده است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۰۰۸-۹۳۴۱
صاحب امتیاز: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمود گودرزی
هیئت تحریریه: حسن سید عامری، محمد خبیری، اسماعیل شریفیان، مجید جلالی فراهانی، غلامرضا شعبانی بهار، ابوالفضل فراهانی، هاشم کوزه چیان، حبیب هنری
تلفن: ۶۱۱۱۸۸۵۳
وب سایت: https://jsm.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jsm@ut.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۶۳۰۰۰۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸