مدیریت ورزشی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مدیریت ورزشی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
e-issn: ۲۶۷۶-۴۲۷X
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۰
مدیر مسئول: عباسعلی گائینی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۰۰۸-۹۳۴۱
صاحب امتیاز: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: مهرزاد حمیدی
مدیر داخلی: فریبا عسکریان
هیئت تحریریه: سید نصراله سجادی، سید محمد حسین رضوی، محمد احسانی، غلامرضا شعبانی بهار، حبیب هنری، اسماعیل شریفیان، ابراهیم علیدوست قهفرخی، ژاله معماری، فریبا عسکریان، سیده عذرا میرکاظمی** اعضای هیات تحریریه بین المللی: محمد خبیری، میشل دزبوردس، مارکو پریک
آدرس: تهران - خیابان امیر آباد شمالی - بین خیابان 15 و 16 - دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی - کد پستی 13117- 14398
وب سایت: https://jsm.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jsm@ut.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۶۳۰۰۰۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱