مدیریت ورزشی - علمی-پژوهشی

مدیریت ورزشی


این نشریه تا سال 1388 با نام نشریه حرکت منتشر شده است.


درجه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع مطالب: مدیریت ورزشی 

صاحب امتیاز: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران 

مدیرمسئول: محمود گودرزی

سردبیر حسن اسدی 

مدیر داخلی: مریم رضوانفر

هیات تحریریه: حسن اسدی، فریدون تند نویس، محمد خبیری، علی دلاور، سیدنصرالله سجادی، غلامرضا شعبانی بهار، ابوالفضل فراهانی، هاشم کوزه چیان، امیر احمد مظفری  ،دکتر خلیلی عراقی، دکتر سید جوادین، دکتر مقیمی

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 15، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دفتر نشریه حرکت، کد پستی: 14398.

تلفکس: 88630001 (021)

وب سایت: http://jsm.ut.ac.ir

پست الکترونیک: jsm@ut.ac.ir


  آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲