خردنامه صدرا - علمی-پژوهشی

خردنامه صدرا


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: آیت‌الله سید محمد خامنه ای

مدیر مسئول: آیت‌الله سید محمد خامنه ای

سردبیر: آیت‌الله سید محمد خامنه ای

هیئت تحریریه: دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر احمد احمدی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر کریم مجتهدی، دکتر سیدمصطفی محقق داماد

نشانی: بزرگراه رسالت شمالی - روبروی ضلع شمالی مصلی بزرگ امام خمینی)ره)- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان 12 - بنیاد حکمت اسلامی صدرا

تلفن: 8-88734686(021)    فکس: 88493803(021)

وب سایت: http://www.mullasadra.org

پست الکترونیک: SIPRIn@mullasadra.org


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ آذر ۱۳۸۵
ناشر: بنیاد حکمت اسلامی صدرا
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳