متین - علمی-پژوهشی

متین


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

مدیر مسئول: مجید انصاری

سردبیر: سید محمد موسوی بجنوردی

مدیر اجرایی: سیده شهناز حسینی

هیئت تحریریه: صادق آئینه وند، غلامحسین ابراهیمی دینانی، سید محمد موسوی بجنوردی، علی محمد حاضری، نجفقلی حبیبی، علی شیخ الاسلامی، فاطمه طباطبایی، سید مصطفی محقق داماد، حسین مهرپور

نشانی: تهران، بزرگراه تهران  قم، حرم مطهر حضرت امام خمینی(س) ، ساختمان پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

تلفن: 10-55235701(021) فکس: 55235661(021)

وب سایت: http://www.ri-khomeini.ac.ir

پست الکترونیک: matin@ri-khomeini.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۶ تیر ۱۳۸۶
ناشر: پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹