سیاست خارجی - نشریه علمی (وزارت علوم)

سیاست خارجی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه  

مدیر مسئول: علیرضا معیری 

سردبیر: مصطفی زهرانی 

مدیر داخلی: ابوالقاسم ملکی 

هیئت تحریریه: دکتر محسن اسلامی، دکتر بهادر امینیان، دکتر حسین پوراحمدی، دکتر سعید تائب، دکتر غلامعلی چگنی زاده، دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی، دکتر مصطفی زهرانی، دکتر سید محمد کاظم سجادپور، دکتر جمشید شریفیان، دکتر سید عباس عراقچی، دکتر سید جلال الدین فیزوز آبادی، دکتر عبدالعلی قوام، دکتر نسرین مصفاء، دکتر جمشید ممتاز، دکتر احمد نقیب زاده 

نشانی: تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان شهید آقایی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 

تلفن: 7-22458604، 22822641(021)    فکس: 22802649(021)

وب سایت: http://fp.ipisjournals.ir

zahrani@ipis.irپست الکترونیک:

 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۱
ناشر: وزارت امور خارجه
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸