علوم سیاسی - علمی-پژوهشی (حوزوی)

علوم سیاسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم علیه السلام (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم)

مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی 

سردبیر: دکتر احمد واعظی 

مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده  

هیئت تحریریه: نصرالله آقاجانی، سید سجاد ایزدهی، حمید پارسانیا، محمدباقر خرمشاد، شمس الله مریجی، منصور میراحمدی، احمد واعظی 

نشانی: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، انتهای بلوار، دانشگاه باقر العلوم علیه السلام ،دفتر فصلنامه علوم سیاسی 

تلفن:   32136635(025)  

وب سایت: http://psq.bou.ac.ir

پست الکترونیک: faslnameh@yahoo.com 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: دانشگاه باقرالعلوم (ع)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸