علوم سیاسی - علمی-پژوهشی (حوزوی)

علوم سیاسی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۲۶۴۵-۵۷۷۳
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی
ناشر: دانشگاه باقرالعلوم (ع)
p-issn: ۱۷۳۵-۰۵۵۷
صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم (ع)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: دکتر احمد واعظی
هیئت تحریریه: نجف لک زایی، حمید پارسانیا، نصرالله آقاجانی، منصور میراحمدی، سید سجاد ایزدهی، محمدباقر خرمشاد
آدرس: قم - شهرک پردیسان - انتهای بلوار دانشگاه - دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۱۶۰
وب سایت: http://psq.bou.ac.ir
پست الکترونیکی: psq@bou.ac.ir
فکس: ۰۲۵۳۲۱۳۶۶۳۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲