جستارهای اقتصادی - علمی-پژوهشی

جستارهای اقتصادی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۵۸۸-۵۸۱۲
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۸۴
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
p-issn: ۱۷۳۵-۳۳۰۰
صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: حسن آقانظری
هیئت تحریریه: مجید احمدیان، حسن سبحانی، عباس عرب مازار، سید هادی عربی، محمدمهدی عسکری، سعید فراهانی فرد، اکبر کمیجانی، سید عباس موسویان، سید حسین میرمعزی
آدرس: قم، ابتدای پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تلفن: ۰۲۵۲۱۱۱۲۷۴
وب سایت: http://iee.rihu.ac.ir/
پست الکترونیکی: jostarha@rihu.ac.ir
کد پستی: ۳۷۴۹۱۱۳۳۶۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸