پژوهش های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی -

پژوهش های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۲۷۸۳-۱۲۹۹
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: حمید نگارش
p-issn: ۳۷۹۵-۲۵۳۸
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
سردبیر: سید سجاد ایزدهی
مدیر داخلی: حبیب زمانی محجوب
هیئت تحریریه: سید سجاد ایزدهی، علی اکبر کجباف، یارعلی کرد فیروزجائی، محمدهادی همایون، حمید نگارش، سیامک باقری چوکامی، حسن تلاشان، محمدحسین رجبی دوانی، حبیب اله بابایی، علی بیات، محمد نصیری
آدرس: قم، بلوار شهید محلاتی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
تلفن: ۰۲۵۳۱۱۲۶۲۱۴
وب سایت: https://sjs.isri.ac.ir/
پست الکترونیکی: isri.tamaddon@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات