تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث -

تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: داود صائمی
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی شاهرود
سردبیر: ابراهیم ابراهیمی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: محمد رضا جلالی
هیئت تحریریه: سید رضا مودب، ابراهیم ابراهیمی، محمود کریمی، رضا امانی، زهره اخوان مقدم، سید محمد نقیب، روح الله محمدی، محمد اسماعیل صالحی زاده، داود صائمی، علی حسن نیا
آدرس: شاهرود انتهای بلوار دانشگاه روبروی پاسگاه مرکزی دانشکده علوم قرانی شاهرود
تلفن: ۰۹۲۲۷۳۳۸۲۷۴
وب سایت: http://arq.quran.ac.ir/
کد پستی: ۳۶۱۴۹۱۵۴۷۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات