سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی -

سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۷۸۳-۱۷۸۷
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: مهدی رستمی
صاحب امتیاز: انجمن ایرانی نوآوری در درمان کاربردی خانواده
سردبیر: ولی الله فرزاد
مدیر داخلی: سیدعلی دربانی
مدیر اجرایی: علی آقازیارتی
هیئت تحریریه: دکتر شکوه نوابی نژاد ، دکتر محمود منصور ، دکتر غلامرضا رجبی ، دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، دکتر مجید محمودعلیلو ، دکتر تورج هاشمی نصرت آباد ، دکتر مریم فاتحی زاده ، دکتر بهرام جوکار ، دکتر ولی الله فرزاد ، دکتر علی اکبر سلیمانیان ، دکتر حسن حیدری ، دکتر تهمینه شاوردی ، دکتر اقبال زارعی
آدرس: تهران، اسکندری جنوبی، کوچه شهید خاموشی، پلاک ۲۶، واحد ۷دفتر فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی
تلفن: ۰۲۱۶۶۸۵۹۲۷۵
وب سایت: http://jarcp.ir/
پست الکترونیکی: info@jarcp.ir
فکس: ۰۲۱۶۶۸۵۹۲۷۵

کلیدواژه‌های مرتبط