مدیریت مدرسه - نشریه علمی (وزارت علوم)

مدیریت مدرسه (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۵۳۸-۴۷۳۲
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۵
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر کیوان بلند همتان
مدیر مسئول: دکتر ناصر شیربگی
ناشر: دانشگاه کردستان
p-issn: ۲۵۳۸-۴۷۲۴
صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: دکتر ناصر شیربگی
مدیر داخلی: دکتر سید جمال بارخدا
مدیر اجرایی: دکتر زینب صادقی
هیئت تحریریه: دکتر سید محمد میرکمالی، دکتر میرمحمد سید عباس زاده، دکتر سید علی سیادت، دکتر محمدرضا آهنچیان، دکتر محمد حسنی، دکتر نعمت اله عزیزی، دکتر بیژن عبدالهی، دکتر سعید فرحبخش، دکتر سیروس قنبری، دکتر غلامرضا شمس مورکانی
آدرس: سنندج؛ خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، جنب کتابخانه دانشکده، طبقه دوم، دفتر مجله
تلفن: ۰۸۷۳۳۶۲۹۳۵۳
وب سایت: http://jsa.uok.ac.ir/
پست الکترونیکی: jsa.uok.ac.ir@gmail.com
فکس: ۰۸۷۳۳۶۲۹۳۵۳
کد پستی: ۶۶۱۷۷۱۵۱۷۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸