زن و فرهنگ -

زن و فرهنگ


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات زنان
e-issn: ۲۶۷۶-۶۹۷۳
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر مژگان خدادادی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۰۰۸-۸۴۲۶
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سردبیر: دکتر فرح نادری
مدیر داخلی: دکتر سحر صفرزاده
هیئت تحریریه: دکتر زهرا پیشگاهی فرد، دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند، دکتر یوسفعلی عطاری، دکتر نصرالله امامی، دکتر فرح نادری، دکتر منیره انوشه، دکتر مجید کاراندیش
آدرس: اهواز، اتوبان گلستان، میدان کارگر (فرهنگ شهر)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده علوم انسانی(شهید بهشتی)، طبقه همکف، دفتر نشریه علمی زن و فرهنگ. صندوق پستی: 1915
تلفن: ۰۶۱۳۳۳۴۸۳۸۲
وب سایت: http://jwc.iauahvaz.ac.ir/
پست الکترونیکی: jzf@iauahvaz.ac.ir
فکس: ۰۶۱۳۳۳۴۸۳۸۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲