مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی -

مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۶۷۶-۳۰۴۴
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: علی محمدی آشنانی
ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
p-issn: ۲۴۷۶-۵۳۱۷
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی تهران
سردبیر: مجید معارف
مدیر داخلی: زهره اخوان مقدم
هیئت تحریریه: سید محمد باقر حجتی، مجید معارف، عبدالهادی فقهی زاده، خلیل پروینی، فتحیه فتاحی زاده، محمد علی مهدوی راد، قاسم فائز، علی محمدی آشنانی، زهره اخوان مقدم
آدرس: تهران ، خیابان حافظ ، خیابان سرهنگ سخایی ، بعد از تقاطع سی تیر ، دانشکده علوم قرآنی تهران
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۱۹۷۵۶
وب سایت: http://www.olomquran.ir/
پست الکترونیکی: mtquranp@gmail.com
فکس: ۰۲۱۶۶۷۵۰۹۳۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات