پژوهش های جغرافیای طبیعی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های جغرافیای طبیعی (مقاله علمی وزارت علوم)

هیئت تحریریه: منصور جعفربگلو، قاسم عزیزی، سید کاظم علوی پناه، بهلول علیجانی، مجتبی یمانی، ابراهیم مقیمی، حسین محمدی، محمدحسین رامشت، محمدحسین رضائی مقدم، منوچهر فرج زاده اصل، علی اکبر شمسی پور، تقی طاوسی، علیرضا محب الحجه، سید محمد زمان زاده، سید موسی حسینی، مجید آزادی، امیر صفاری، علی محمد خورشید دوست، محمود خسروی، حسین عساکره، شهرام بهرامی، سیاوش شایان، علی عسگری
 


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۴۲۳-۷۷۶۰
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۸۰
مدیر مسئول: مهران مقصودی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۰۰۸-۶۳۰X
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: حسین محمدی
مدیر داخلی: ابوالقاسم گورابی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: رضا علی یاری
آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، طبقه چهارم، موسسه جغرافیا، دفتر مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی
تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۳۶۸۱
وب سایت: https://jphgr.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jphgr@ut.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵