قند پارسی -

قند پارسی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۶۴۵-۶۴۷۸
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر آرش امرایی
صاحب امتیاز: دکتر آرش امرایی
سردبیر: دکتر احمد کازرونی
هیئت تحریریه: قاسم صحرایی، احمد کازرونی، ابوالفضل غنی زاده، علی بازوند، سیف الدین میرزازاده، سید احمدرضا مجرد، علی نوری، محمد شکرایی، محمد نور عالم، ابراهیم محمدی، آسیه ذبیح نیا
آدرس: لرستان خرم اباد خیابان دکتر حسابی ساختمان مروارید 5 طبقه ششم
تلفن: ۰۹۱۶۳۶۷۵۷۰۲
وب سایت: http://www.qpjournal.ir/
پست الکترونیکی: parsijournal@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات